DASS-164 โทรกลับไปหาเมียคุณอูนิและสามีของเธอใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุข แต่ปัญหาเดียวคือพวกเขาไม่มีลูก สามีไม่มีเมล็ดพืช แต่ทั้งคู่ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกัน เอกสารสีแดงเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ "บิลส้วมเนื้อ" เพื่อจัดการกับอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนประชากรสูงวัยก็มาถึงครอบครัวอูนิ ผู้หญิงรายดังกล่าวได้รับกระดาษสีแดง และได้รับอนุญาตให้ปัสสาวะได้เพียงสัปดาห์เดียวเพื่อคลายความตึงเครียดในประเทศ

DASS-164 โทรกลับไปหาเมียคุณ

DASS-164 โทรกลับไปหาเมียคุณ

ดูเพิ่มเติม  คำค้นหายอดนิยมในสัปดาห์


  นักแสดงยอดนิยมในสัปดาห์


  ลิงก์